2020-06-01

Allmänt
HR Boat Sweden har en webbshop för både återförsäljare och privatpersoner. Här kan du handla alla möjliga marina tillbehör och reservdelar till våra båtar. Som privatperson blir det snabbt och enkelt att få hem eventuella reservdelar utan onödigt krångel. Är du återförsäljare, skapa en profil och mejla oss på webshop@hrboat.com så hjälper vi dig att få tillgång till våra återförsäljarsidor.

Tillämplighet
Understående bestämmelser äger tillämpning om annat inte överenskommits. Sådan överenskommelse skall vara skriftlig.

Priser
Välj om priser skall visas inklusive eller exklusive moms 25%. Alla priser är angivna svenska kronor exklusive frakt och betalning sker i svenska kronor. Vi råder ej över prisförändringar på marknaden, priset som gäller vid beställningstillfället gäller även vid leveranstillfället. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna på hemsidan utan föregående avisering.

Leverans
Lagervara skickas normalt inom 1-3 vardagar. Inkommande order efter kl. 10.00 (vardagar) skickas som tidigast nästa vardag. Något längre leveranstid kan förekomma vid hög orderingång. Beställningsvara kan variera i leveranstid beroende på produkt. Om leverans ej skett inom 21 dagar från de att beställningen mottagits kan köpet då till fullo hävas om så önskas. Vet vi med oss att leveranstiden kommer att överskrida 21 dagar försöker vi meddela dig så fort vi kan. Vid specialbeställningar gäller leverantörens leveranstid och dessa köp kan ej hävas, det står under produktbeskrivningen om det är en specialbeställning. Vi betalar ej ut ersättning för eventuella leveransförseningar. Några av oss saluförda varor är på hemsidan markerade med lagerindikering. Vi reserverar oss för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för dessa lagerindikeringar.

Högsta fraktkostnaden kommer att vara enligt följande:

Köpbelopp 0  -  499: -            = Fraktkostnad 100: - 
Köpbelopp 500  -  999: -        = Fraktkostnad 150: - 
Köpbelopp 1000  -  1499: -    = Fraktkostnad 200: - 
Köpbelopp 1500  -  2499: -    = Fraktkostnad 250: - 
Köpbelopp över    2499: -      = Fraktkostnad 300: -

Den slutgilltiga fraktkostnaden står i kassan.

 Priserna är ink. moms 25 %, OBS! leverans sker ej utanför Sverige!

Öppet köp
Enligt distansavtalslagen så har kunden alltid rätt till öppet köp inom 14 dagar. Tiden löper från den tidpunkt då varan mottagits. Varan ska vara i nyskick och eventuella förpackningar obrutna, annars betalas inte hela beloppet tillbaka. Det är viktigt att du skickar med följesedeln eller en kopia och gärna en anledning varför du returnerar varan (Självklart frivilligt, du behöver inte ha en anledning). Vi returnerar pengarna till dig när vi mottagit varan (om du betalat Klarna fakturan får du höra av dig till oss, faktura avgift betalas ej tillbaka). Du som kund betalar frakten tillbaka till oss på valfritt sätt och ansvarar för emballering. 
Adressen är:

Höga produkter AB
Storängsvägen 3
695 30 Laxå

Skulle det vara åverkan på varan eller att eventuell förpackning är bruten återfås inga pengar men varan kan skickas tillbaka mot frakt + serviceavgift på 100: - exkl. moms  ( 125:- ink. moms). Varan skickas mot postförskott där alla kostnader ingår.

Reklamation och garanti
Defekta produkter som returneras till oss skall behandlas som om de vore felfria. Vänligen tillse därför att varan förpackas väl och enligt våra rekommendationer så att varan ej skadas vid återsändandet. Vid minsta osäkerhet om hur varan bör förpackas - kontakta oss! Kund betalar leverans till oss och vid giltigt returärende står vi för frakten tillbaka till kund. I det fall kund är privatkonsument gäller enligt konsumentköplagen att kund har rätt att få alla eventuella fraktutlägg betalda vid giltigt returärende. Som privatkonsument begär man då i samband med sin returbegäran en förbetald fraktsedeln (uppge mått och vikt). Denna fraktsedel skickas sedan via e-post och kan klistras på paketet. Om returärendet ej är giltigt och kund fått frakt betalt i förväg (i normalfallet med fraktlapp) debiteras kund fraktkostnad både tur och retur. Om returanledningen är garanti eller reklamation, och fel ej kan påvisas pga. otillräcklig dokumentation av fel, om varan ej är defekt, om garantin är utgången eller förverkad t.ex. ovarsamt eller felaktigt handhavande, utgår en avgift om 200: - exkl. moms (250: - inkl. moms) för hantering och nedlagt arbete + kostnader för leverans tur och retur. (Är du osäker om det är garanti/reklamation så kontakta oss innan så att du slipper eventuella avgifter). Varan skickas mot postförskott där alla kostnader ingår. 
OBS! Transportskadade varor hanteras INTE av oss. Varor som mottagits med transportskada skall anmälas till speditören, normalt inom 5 dagar från mottagandet.

Avbeställning/Annullering
Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Vi äger motsvarande rätt att annullera en beställning. Effektuering sker vanligtvis genom att paketering av varan påbörjats eller att beställningsvara vilken köpts in speciellt för kund (specialbeställning) har beställts av oss. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits.

Sekretesspolicy
Vi på HR boat vill att du ska känna dig trygg när du handlar hos oss, därför har vi en sekretesspolicy som går ut på att inga uppgifter som du anger när du handlar hos oss kommer att lämnas ut till tredje part. De uppgifter vi får används endast till att kontakta dig och för egen statistik. Dessutom behandlas uppgifter om dina inköp, sammanlagt belopp och antal produkter.

Force majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Sök